Zeneiskola
Ezen az oldalon az iskolánkban évek óta működő zeneiskolai kihelyezett tagozatról szeretnék szót ejteni:

Az 1960/61-es tanévben az abonyi zeneiskolában kihelyezett tagozatokat hoztak létre: Szentendre, Aszód, Felsőgöd, Jászkarajenő mellett Vác is hozzáfoghatott a saját arculat kialakításához. 1962-ben az intézményt önálló Zeneiskolává avatták és hozzácsatolták a felsőgödi tagozatot. Iskolánkban már az 1970-es években, a Dunakeszi Zeneiskola Kihelyezett Tagozata jóvoltából, eredményes zenei képzés folyt a délutáni foglalkozásokon. 1980. szeptember 1-tõl, a Pest megyei Tanács a körzetek átrendezésével, iskolánkat áttette Váchoz. Ezzel új fejezet kezdődött a zeneoktatás történetében. Jelentősen megnőtt a hallgatói létszám, a környék településeiről is ide jártak a gyerekek, aminek az lett a következménye, hogy Vácdukán és Õrbottyánban is kellett indítani csoportokat. Nemcsak az átszervezés miatt, hanem a lelkiismeretes jó munkának is köszönhető a megnövekedett érdeklődés. Új lendületet adott a további fejlődéshez, hogy a Zeneiskola volt növendékei vették át a stafétabotot a kihelyezett tagozatok irányításában és szervezésében. (1984. szeptember 1-tõl Borbély Nóra irányította az őrbottyániak munkáját, majd néhány tanévben tantestületünk tagja volt, éneket és énekkart tartott iskolánkban. Vácdukán Kiss Zsuzsanna kezdte meg az oktatást.) Intézményünkben 1982/83-as tanévtől Farkas Pál volt a Bartók Béla Állami Zeneiskola Váchartyáni Kihelyezett Tagozat igazgatója. Munkájuk során stabilizálódott mindkét tanszak (hegedű, zongora) folyamatosan jöttek a szép eredmények. Az iskolai rendezvények, a községi ünnepségek állandó szereplői a hangszeres szólistái. Az egyik tanévben egy növendékük önálló estet adott sokunk örömére. Amikor Farkas Pált megválasztották a Zeneiskola igazgatójának, Veres Kornél vette át a kihelyezett tagozat irányítását és a hegedű tanszak gondozását, Hódi Katalin tanárnő zongorázni tanítja a gyerekeket, Patrik Judit tanárnő a szolfézs órákat tartja. Nagyon jó együttműködés alakult ki az iskola és a kihelyezett tagozat pedagógusai között. Közösen ünnepeltük a zene világnapját, melyen a zenetanárok és tanítványaik együtt léptek fel. A művelődési házban tartott növendék koncertek mindig élmény számba mennek.
A zene iránt érdeklődő kisdiákoknak május hónapban van lehetőségük a beiratkozásra.
A beiratkozás részleteiről és feltételeiről bármikor szívesen adnak felvilágosítást az itt dolgozók.

Készült: 2009-2018

Váchartyán        dokumentumok        elérhetőség