Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola honlapja

Üdvözöljük a Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola honlapján!2018. okt. 4.
Tanítási nap

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban 2018...

Bővebben >>

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban 2018. október 13-án, szombaton, az október 22-i hétfői munkanapot dolgozzuk le. Összhangban a központi előírásokkal, hétfői órarend szerint tanítás lesz. Rövidített órákat tartunk, napközis étkezés nem lesz, a Némedire és Szilágyra utazó tanulók a 12 óra 18 perckor induló busszal mennek haza. Szükség esetén felügyelet biztosítunk azoknak a gyerekeknek, akiért csak később tudnak jönni.

2018. szept. 6.
Hulladékgyűjtés

PAPÍRGYŰJTÉS!!!

 

 

Iskolánk 2018...

Bővebben >>

PAPÍRGYŰJTÉS!!!

 

 

Iskolánk 2018. október 16- 18-ig papírgyűjtést tart:

 

       október 16.(kedd)            7:00- 7:45 15:00- 17:00;

       október 17.(szerda)         7:00-7:45 ; 15:00- 17:00;

       október 18.(csütörtök)    7:00-7:45 ;15:00- 17:00.

Az összegyűjtött papírt a szokásos módon, összekötözve vagy bezsákolva várjuk az iskola udvarán.

SIKERES GYŰJTÉST KÍVÁN A    DÖK

2018. aug. 17.
Pedagógus álláshelyek

 

Váci Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992...

Bővebben >>

 

Váci Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola


matematika - biológia vagy matematika - kémia szakos tanári munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Pest megye, 2164 Váchartyán, Halászi Károly utca 2.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:


Felső tagozaton a matematika, biológia vagy kémia órák tanítása,


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

  • főiskolai matematika és biológia, vagy kémia szakos tanár,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
  • büntetlen előélet,
  • tizennyolcadik életév betöltése,
  • cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet, megbízhatóság,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz és motivációs levél
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
  • valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  •  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:

2018. augusztus 29.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodnár Irén intézményvezető nyújt, a 0627/566-621 vagy 0620/443-0004 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bodnár Irén intézményvezető részére a irci60@gmail.com E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő

 

2018. aug. 16.
Évnyitó

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Évnyitó ünnepségünket szeptember 03-án, hétfőn, 8 órakor tartjuk, melyre szeretettel várjuk Önöket!

A tanítás 11:35 percig fog tartani, (erre a napra a gyerekeknek csomagoljanak ennivalót...

Bővebben >>

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Évnyitó ünnepségünket szeptember 03-án, hétfőn, 8 órakor tartjuk, melyre szeretettel várjuk Önöket!

A tanítás 11:35 percig fog tartani, (erre a napra a gyerekeknek csomagoljanak ennivalót. Étkezést csak 4-től, a keddi naptól tudunk biztosítani.)

A 12:17-es busszal utaznak haza a tanulók. Igény esetén délutáni felügyeletet biztosítunk diákjaink számára.

Bodnár Irén

intézményvezető

2018. aug. 15.
Tankönyvosztás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskolában a tankönyvosztás az alábbi időpontokban lesz:


2018...

Bővebben >>

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskolában a tankönyvosztás az alábbi időpontokban lesz:


2018. augusztus 28, kedden, 8 órától 12 óráig

2018. augusztus 29, szerdán, 12 órától 18 óráig


A kedvezményre jogosító papírokat (rendszeres gyermekvédelmi, nagycsaládos, stb) kérjük szíveskedjenek magukkal hozni.

Váchartyán, 2018. augusztus 15.

 

Bodnár Irén 

intézményvezető

 

2018. jún. 8.
Nyári ügyelet 2018

Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola

Váchartyán, Halászi Károly utca 2...

Bővebben >>

Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola

Váchartyán, Halászi Károly utca 2.

Tel.: 06-27-566-620 Fax: 06-27-566-621

e-mail.: vachartyaniiskola@gmail.com

PB2401


 

NYÁRI ÜGYELET

 

A Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskolában a nyári szünetben az alábbi időpontokban tartunk ügyeletet:

 

  2018. június 27-én 9 órától 13 óráig

  2018. július 11-én 9 órától 13 óráig

  2018. július 25-én 9 órától 13 óráig

  2018. augusztus 8-án 9 órától 13 óráig

  2018. augusztus 22-én 9 órától 13 óráig

 

 

Ezekben az időpontokban iskolai ügyintézésre várjuk  a kedves szülőket.

 

 

Kelt.: Váchartyán, 2018. június 18.

 

 

                                                                                             

 

 Bodnár Irén sk.

 intézményvezető

 

2018. jún. 5.
Álláshirdetés

Váci Tankerületi Központ pályázatot hirdet...

Bővebben >>

Váci Tankerületi Központ pályázatot hirdet. Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola matematika-biológia vagy matematika-kémia szakos tanár munkakör betöltésére. A részletekért kérjük kattintson ide.

2018. máj. 29.
Éneklő ifjúság

Iskolánk énekkara 2018...

Bővebben >>

Iskolánk énekkara 2018. május 26-án, szombaton Veresegyházon, részt vett az Éneklő ifjúság kórustalálkozón.  A szakmai zsűri Arany fokozatú minősítéssel ismerte el a kórus teljesítményét. Nagyon örülünk a sikerüknek, hiszen évek óta magas szintű művészeti tevékenységet folytatnak és a zenei nevelés terén is szép eredményeket értek el.

2018. máj. 24.
Honvédelmi nap

Az elmúlt héten iskolánk a Püspökszilágyi Lőtéren ünnepelte a Honvédelem napját...

Bővebben >>

Az elmúlt héten iskolánk a Püspökszilágyi Lőtéren ünnepelte a Honvédelem napját. Rövid megemlékezés után járőrversenyen mérték össze ügyességüket, kitartásukat, erőnlétüket diákjaink a nekik kialakított akadálypályán.

Köszönjük a programot megvalósító katonák munkáját!

Reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk lőtérlátogatásra! 

Néhány kép megtekinthető a galériában

2018. ápr. 25.
II. CSALÁDI NAP

„MOZDULJ VÁCHARTYÁN!”
II...

Bővebben >>

„MOZDULJ VÁCHARTYÁN!”
II. CSALÁDI NAP
 

Készült: 2009-2018

Váchartyán        dokumentumok        elérhetőség