Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola honlapja

Üdvözöljük a Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola honlapján!2019. jan. 18.
Farsang

 FARSANGI BÁL

 

                     2019...

Bővebben >>

 FARSANGI BÁL

 

                     2019. FEBRUÁR 22-ÉN

                 14 00  - 18 00(alsósoknak 17 óráig)

                  A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

           13 30  -                kapunyitás

           14 00 -            jelmezes felvonulás

           15 00 -            jelmezverseny eredményhirdetése, majd játékos vetélkedők

           16 00 -            tombolahúzás

           17 00 – 18 00  buli

 

Büfé: mindenféle finomsággal folyamatosan.

Belépők: 

      - jelmezeseknek:         ingyenes

      - tanulóinknak:            200 ,-

      - hozzátartozóknak:     400 ,-

Tombola:

       - az iskolában vásárolva:      100,-

        - helyszínen:                        200,-

Zsákbamacska:          100,-                                            

 

 

Szeretettel vár mindenkit az SZMK és a DÖK!

 

    (Minden segítséget, támogatást és a megjelenést is köszönjük.)

2019. jan. 11.
Angol szakos álláspályázat

További információ...

Bővebben >>

2018. nov. 15.
Házirend

Kedves Szülők!

Felhívjuk a figyelmet az iskolai Házirend alábbi szabályaira:

 

11...

Bővebben >>

Kedves Szülők!

Felhívjuk a figyelmet az iskolai Házirend alábbi szabályaira:

 

11. A tanulói jogviszonyból származó tanulói jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges dolgokra vonatkozó szabályok

 

A tanulói jogviszonyból származó tanulói jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges dolgok iskolába történő bevitelére vonatkozóan a tanulónak be kell tartani az alábbi előírásokat.

 

1. Nem vihetők az iskolába olyan eszközök, melyekkel a tanulók saját, egymás, valamint az iskola dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetetokozhatnak.

 

2. Nem vihető az iskolába olyan dolog, mely alkalmas arra, hogy a tanórát, a tanítás rendjét megzavarja.

Ha a tanuló az óra menetét, a tanítás rendjét megzavarja, tőle a tanítás idejére elvehető a munkát zavaró, nem engedélyezett tárgy, dolog (a tárgyat a pedagógus a tanítás után köteles visszaadni a tanulónak).

 

3. Testnevelés órára nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges dolog, eszköz, valamint a balesetvédelmi, illetve a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefonstb.

A tanuló a testnevelési órák ideje alatt a pedagógus felügyeletére bízhatja azokat az értéktárgyait, melyekre a testnevelés órák alatt felügyelni nem tud. Az iskola csak azokért a tárgyakért vállal felelősséget, melyeket a diákok a tanóra megkezdése előtt az iskola dolgozói részére (pedagógus.) megőrzésre átadnak.

 

4. A mobiltelefon az iskolában való tartózkodás alatt csak kikapcsolt állapotban lehet a tanuló táskájában. A tanulók az intézmény területén belül engedély nélkül nem használhatják mobiltelefonjukat. Ezen szabály megszegése esetén a készüléket a szülő veheti át.

 

5. Amennyiben a tanuló 1-4. pontban foglaltakat figyelmen kívül hagyva hoz be dolgokat az iskolába, vagy a behozott tárgyak elvesznek, az iskola a keletkezett kárért nem tud felelősséget vállalni.

 

 

 

2018. okt. 4.
Tanítási nap

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban 2018...

Bővebben >>

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban 2018. október 13-án, szombaton, az október 22-i hétfői munkanapot dolgozzuk le. Összhangban a központi előírásokkal, hétfői órarend szerint tanítás lesz. Rövidített órákat tartunk, napközis étkezés nem lesz, a Némedire és Szilágyra utazó tanulók a 12 óra 18 perckor induló busszal mennek haza. Szükség esetén felügyelet biztosítunk azoknak a gyerekeknek, akiért csak később tudnak jönni.

2018. szept. 6.
Hulladékgyűjtés

PAPÍRGYŰJTÉS!!!

 

 

Iskolánk 2018...

Bővebben >>

PAPÍRGYŰJTÉS!!!

 

 

Iskolánk 2018. október 16- 18-ig papírgyűjtést tart:

 

       október 16.(kedd)            7:00- 7:45 15:00- 17:00;

       október 17.(szerda)         7:00-7:45 ; 15:00- 17:00;

       október 18.(csütörtök)    7:00-7:45 ;15:00- 17:00.

Az összegyűjtött papírt a szokásos módon, összekötözve vagy bezsákolva várjuk az iskola udvarán.

SIKERES GYŰJTÉST KÍVÁN A    DÖK

2018. aug. 17.
Pedagógus álláshelyek

 

Váci Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992...

Bővebben >>

 

Váci Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola


matematika - biológia vagy matematika - kémia szakos tanári munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Pest megye, 2164 Váchartyán, Halászi Károly utca 2.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:


Felső tagozaton a matematika, biológia vagy kémia órák tanítása,


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

  • főiskolai matematika és biológia, vagy kémia szakos tanár,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
  • büntetlen előélet,
  • tizennyolcadik életév betöltése,
  • cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet, megbízhatóság,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz és motivációs levél
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
  • valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  •  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:

2018. augusztus 29.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodnár Irén intézményvezető nyújt, a 0627/566-621 vagy 0620/443-0004 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bodnár Irén intézményvezető részére a irci60@gmail.com E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő

 

2018. aug. 16.
Évnyitó

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Évnyitó ünnepségünket szeptember 03-án, hétfőn, 8 órakor tartjuk, melyre szeretettel várjuk Önöket!

A tanítás 11:35 percig fog tartani, (erre a napra a gyerekeknek csomagoljanak ennivalót...

Bővebben >>

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Évnyitó ünnepségünket szeptember 03-án, hétfőn, 8 órakor tartjuk, melyre szeretettel várjuk Önöket!

A tanítás 11:35 percig fog tartani, (erre a napra a gyerekeknek csomagoljanak ennivalót. Étkezést csak 4-től, a keddi naptól tudunk biztosítani.)

A 12:17-es busszal utaznak haza a tanulók. Igény esetén délutáni felügyeletet biztosítunk diákjaink számára.

Bodnár Irén

intézményvezető

2018. aug. 15.
Tankönyvosztás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskolában a tankönyvosztás az alábbi időpontokban lesz:


2018...

Bővebben >>

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskolában a tankönyvosztás az alábbi időpontokban lesz:


2018. augusztus 28, kedden, 8 órától 12 óráig

2018. augusztus 29, szerdán, 12 órától 18 óráig


A kedvezményre jogosító papírokat (rendszeres gyermekvédelmi, nagycsaládos, stb) kérjük szíveskedjenek magukkal hozni.

Váchartyán, 2018. augusztus 15.

 

Bodnár Irén 

intézményvezető

 

2018. jún. 8.
Nyári ügyelet 2018

Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola

Váchartyán, Halászi Károly utca 2...

Bővebben >>

Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola

Váchartyán, Halászi Károly utca 2.

Tel.: 06-27-566-620 Fax: 06-27-566-621

e-mail.: vachartyaniiskola@gmail.com

PB2401


 

NYÁRI ÜGYELET

 

A Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskolában a nyári szünetben az alábbi időpontokban tartunk ügyeletet:

 

  2018. június 27-én 9 órától 13 óráig

  2018. július 11-én 9 órától 13 óráig

  2018. július 25-én 9 órától 13 óráig

  2018. augusztus 8-án 9 órától 13 óráig

  2018. augusztus 22-én 9 órától 13 óráig

 

 

Ezekben az időpontokban iskolai ügyintézésre várjuk  a kedves szülőket.

 

 

Kelt.: Váchartyán, 2018. június 18.

 

 

                                                                                             

 

 Bodnár Irén sk.

 intézményvezető

 

2018. jún. 5.
Álláshirdetés

Váci Tankerületi Központ pályázatot hirdet...

Bővebben >>

Váci Tankerületi Központ pályázatot hirdet. Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola matematika-biológia vagy matematika-kémia szakos tanár munkakör betöltésére. A részletekért kérjük kattintson ide.

Készült: 2009-2019

Váchartyán        dokumentumok        elérhetőség