Énekkar

A váchartyáni gyermekkórus

Váchartyánban régi hagyománya van a csoportos éneklésnek.

1945. előtt Nagy Gábor és felesége tanították azokat a fiatalokat, akik részt vettek Vácon, a Bárdos Lajos zeneszerző indítványára, országosan szervezett "Éneklő Ifjúság" rendezvényeken.

1945. után Gáll Béla tanított éneket az általános iskolában (előtte a református gyerekeket nevelte), majd évtizedeken keresztül, 1978-ig Cserepkai János.

Az 1960-as évektől kórus- és kiscsoportos énekversenyeken sok dicsérő oklevelet kaptak, arany fokozatot elérve az általános iskolások. A 70-es évek végén, az előzőkben leírt eredményeket folytatva én vezettem az énekkart, majd 1980-tól körülbelül egy évtizedig Farkas Pál. Ez alatt én a szólampróbák tartásában vettem részt. Farkas Pál vezényletével a gyermekkar az „Éneklő Ifjúság” hangversenyein, egy sikeres rádiófelvételen és különféle rendezvényeken énekelt Váchartyánban lakóhelyünkhöz közel: Vácon, Veresegyházon, Gödöllőn és külföldön is: Finnországban, Németországban. A szereplések szervezésében Farkas Pál felhasználta zenetanári, zenekari kapcsolatait és azt, hogy ő a váchartyáni női kar vezetője is. Többször énekelt a gyermekkórus zenekari kísérettel és a női karral közös hangversenyeken. Később, vezetésemmel is szerepeltek a gyerekek Váchartyánban és elsősorban megyénk területén énekeltek, így Nagykőrösön és Felsőgödön. A gyermekkórus emlékezetes eredménye volt az 1995-ben Gödöllőn elért arany fokozat, mellyel együtt meghívást kaptunk Budapestre. Itt énekelhettünk a zeneakadémiai díszhangversenyen. A kórus szép, tiszta éneklését, a résztvevő gyerekek munkáját, figyelmét, a kórus tevékenységre fordított idejét dicséretek és elismerő tapsok jutalmazták. Az énekkar zongorakísérői zenetanárok voltak, és kórusunk két tagja, korábban Benkó Katalin, majd évekig Horváth Tímea. Az elmúlt évtizedekben a gyermekkórus átlagos létszáma 40 fő körül mozgott, így az éneklő fiatalok nevének felsorolása szinte lehetetlen, azok sokunk örömére nagy számú oldalt töltenének meg. Az általános iskolában folyamatosan felnövő, és onnan évente kikerülő tanulók állandó összetétel-változást jelentettek a gyermekkórusban, de egyben azt is, hogy sok fiatal éneklő ismerte meg Bárdos, Kodály, Bartók, Bach, Händel és más zeneszerzők darabjait, magyar népdalokat, más népek dalait és szép élmény maradhatott mindannyiuk számára az együtténeklés. Horváthné Gáspár Judit
Iskolánk gyermekkórusa 2008. szeptemberében újjászerveződött. Létszámunk 30-35 fő, mely 1-8 osztályig fogja össze az énekelni szerető tanulókat. Állandó résztvevői vagyunk az iskolai és községi ünnepségeknek. 2009 és 2010 tavaszán is szerepeltünk a Budapest XV. kerületében megrendezett Éneklő Ifjúság kórusversenyen, ahol ezüst minősítést szereztünk. 2010. novemberében a Cansonetta női kar ( karnagyuk: Farkas Pál) meghívására kórustalálkozón vehettünk részt a váchartyáni művelődési házban. Csodálatos élmény volt! December 9-én adventi hangversenyen szerepeltünk, melyet iskolánk 50. születésnapja alkalmából szerveztünk. Remélem hasonlóan mozgalmasan folytatódik kóruséletünk a jövőben is.

Kovácsné Csatlós Ágnes
Készült: 2009-2018

Váchartyán        dokumentumok        elérhetőség