Beköszöntő

„Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban!

A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést!”

Albert Einstein

Tisztelt Látogató!

Örömmel üdvözöljük honlapunkon.

A Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola Pest megyében Váchartyán településen működő közoktatási intézmény.

Iskolánk idén immár 55 éves! Nagy elődök nyomdokain járva, az iskolai hagyományokra építve végezzük mindennapi oktató-nevelő munkánkat. A tanulói felzárkóztatás, tehetséggondozás elsődleges, fontos feladat 15 fős tantestületünk számára. Olyan gyermekközpontú nevelés megvalósítására törekszünk, amelyben minden gyermek színvonalas, személyes igényeinek megfelelő fejlesztésben részesül.

Intézményünk fenntartója és működtetője 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete.

Nyolcosztályos iskolánkban jelenleg 154 fő a beiratkozott tanulók száma, ami folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Emelkedik a környező településekről bejáró gyermekek száma is. Az eddigi 2 település mellett (Kisnémedi, Püspökszilágy) már további 4 községből járnak át tanulók. (Csörög, Erdőkertes, Őrbottyán, Vácduka)

Az alsó és felső tagozat négy-négy osztályterméhez iskolai könyvtár, számítástechnikai szaktanterem, tornaterem, aszfaltos sportpálya, modern melegítő konyha, ebédlő is társul.

Idegen nyelvek közül az angolt oktatjuk, az 5-6. osztályokban csoportbontásban. A két alsó és egy felső tagozatos napközis csoport foglalkozásai kiegészülnek délutáni báb, furulya, olvasókör, gyermekjátékok, angol érdeklődési körökkel.

A mindennapos testnevelés heti 5 órája mellett, az atlétika, aikidó, karate, kosárlabda biztosítja a mindennapi testedzés lehetőségét.

A zenei nevelést a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, valamint az iskolai énekkar közösen végzi.

Tanulóink részt vesznek a környező települések által szervezett, valamint az országos versenyeken, ahol kiváló eredményeket érnek el. Iskolánkban hagyománya van a területi szövegértő, valamint a Szilárd Leó területi fizika-kémia versenyeknek.

Működésünk, céljaink eléréséhez támogatást nyújt a Szülői Munkaközösség.                                                                                                   Bodnár Irén

intézményvezető

Címünk: 2164 Váchartyán, Halászi u.2.
           Tel:27-566-620    Fax:27-566-621

Készült: 2009-2018

Váchartyán        dokumentumok        elérhetőség